Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου στα ελληνικά εδώ.

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου στα αγγλικά εδώ.