Εκτύπωση

 Ο σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κολινδρού αποφάσισε το σχολικό έτος 1983-84 να εκδώσει μια Μαθητική Εφημερίδα με τίτλο «Τιτιβίσματα». Η εφημερίδα ήταν δραστηριότητα των μαθητικών κοινοτήτων της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου, στα πλαίσια της πολιτιστικής κίνησης και είχε στόχο να ενημερώνει τους μαθητές αλλά και τους κατοίκους του Κολινδρού για διάφορα θέματα τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος.
 Η εφημερίδα ήταν χειρόγραφη καθώς τα τεχνολογικά μέσα την εποχή εκείνη ήταν ελάχιστα.
 Μέσα από τις σελίδες της μαθητικής αυτής εφημερίδας ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει άρθρα μαθητών, συνεντεύξεις, ειδήσεις, να λύσει σταυρόλεξα, ακροστιχίδες και σπαζοκεφαλιές αλλά και να διαβάσει ποιήματα, ανέκδοτα και αφιερώματα σε Έλληνες πεζογράφους και ποιητές.
 Την ψηφιοποίηση της μαθητικής εφημερίδας έκανε ο Ευριπίδης Θεοδοσίου, μαθητής κι αυτός του σχολείου κατά τα σχολικά έτη της έκδοσής της.

Πατήστε στο Διαβάστε περισσότερα για να δείτε αναλυτικά τα τεύχη. 

 

Δεκέμβριος 1983  Τεύχος 1

 

teuxos1.1.jpg teuxos1.2.jpg teuxos1.3.jpg

teuxos1.4.jpg teuxos1.5.jpg

Ιανουάριος 1984 Τεύχος 2

 

SKM_C224e15030713390_0021.jpg SKM_C224e15030713390_0023.jpg SKM_C224e15030713390_0025.jpg

SKM_C224e15030713390_0027.jpg SKM_C224e15030713390_0029.jpg

Φεβρουάριος 1984 Τεύχος 3

 

SKM_C224e15030713390_0013.jpg SKM_C224e15030713390_0015.jpg SKM_C224e15030713390_0016.jpg

SKM_C224e15030713390_0017.jpg SKM_C224e15030713390_0018.jpg

Μάρτιος 1984 Τεύχος 4

 

SKM_C224e15030713390_0001.jpg SKM_C224e15030713390_0003.jpg SKM_C224e15030713390_0005.jpg

SKM_C224e15030713390_0007.jpg SKM_C224e15030713390_0009.jpg SKM_C224e15030713390_0012.jpg

Μάρτιος 1984 Τεύχος 5

 

SKM_C224e15030714030_0247.jpg SKM_C224e15030714030_0249.jpg SKM_C224e15030714030_0250.jpg

SKM_C224e15030714030_0251.jpg SKM_C224e15030714030_0252.jpg SKM_C224e15030714030_0254.jpg

Μάρτιος 1984 Τεύχος 6

 

SKM_C224e15030714030_0239.jpg SKM_C224e15030714030_0241.jpg SKM_C224e15030714030_0242.jpg

SKM_C224e15030714030_0243.jpg SKM_C224e15030714030_0244.jpg SKM_C224e15030714030_0246.jpg

Ιανουάριος 1985 Τεύχος 7

 

SKM_C224e15030714030_0267.jpg SKM_C224e15030714030_0268.jpg SKM_C224e15030714030_0269.jpg

SKM_C224e15030714030_0270.jpg SKM_C224e15030714030_0271.jpg SKM_C224e15030714030_0272.jpg

SKM_C224e15030714030_0273.jpg SKM_C224e15030714030_0275.jpg SKM_C224e15030714030_0276.jpg

Φεβρουάριος 1985 Τεύχος 8

 

SKM_C224e15030714030_0254.jpg SKM_C224e15030714030_0255.jpg SKM_C224e15030714030_0257.jpg

SKM_C224e15030714030_0258.jpg SKM_C224e15030714030_0259.jpg SKM_C224e15030714030_0260.jpg

SKM_C224e15030714030_0261.jpg SKM_C224e15030714030_0262.jpg SKM_C224e15030714030_0263.jpg

SKM_C224e15030714030_0264.jpg

Μάρτιος 1984 Τεύχος 9

 

SKM_C224e15030712510_0001.jpg SKM_C224e15030712510_0003.jpg SKM_C224e15030712510_0004.jpg

SKM_C224e15030712510_0005.jpg SKM_C224e15030712510_0006.jpg SKM_C224e15030712510_0007.jpg

SKM_C224e15030712510_0008.jpg SKM_C224e15030712510_0009.jpg SKM_C224e15030712510_0010.jpg

SKM_C224e15030712510_0012.jpg

Απρίλιος 1985 Τεύχος 10

 

SKM_C224e15030713100_0025.jpg SKM_C224e15030713100_0027.jpg SKM_C224e15030713100_0028.jpg

SKM_C224e15030713100_0029.jpg SKM_C224e15030713100_0030.jpg SKM_C224e15030713100_0031.jpg

SKM_C224e15030713100_0032.jpg SKM_C224e15030713100_0033.jpg SKM_C224e15030713100_0034.jpg

SKM_C224e15030713100_0036.jpg

Μάιος Ιούνιος 1985 Τεύχος 11

 

SKM_C224e15030712570_0037.jpg SKM_C224e15030712570_0039.jpg SKM_C224e15030712570_0040.jpg

SKM_C224e15030712570_0041.jpg SKM_C224e15030712570_0042.jpg SKM_C224e15030712570_0043.jpg

SKM_C224e15030712570_0044.jpg SKM_C224e15030712570_0045.jpg SKM_C224e15030712570_0046.jpg

SKM_C224e15030712570_0048.jpg

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1985 Τεύχος 12

 

SKM_C224e15030713180_0025.jpg SKM_C224e15030713180_0027.jpg SKM_C224e15030713180_0028.jpg

SKM_C224e15030713180_0029.jpg SKM_C224e15030713180_0030.jpg SKM_C224e15030713180_0031.jpg

SKM_C224e15030713180_0032.jpg SKM_C224e15030713180_0033.jpg SKM_C224e15030713180_0034.jpg

SKM_C224e15030713180_0035.jpg SKM_C224e15030713180_0036.jpg

Νοέμβριος 1985 Τεύχος 13

 

SKM_C224e15030713040_0001.jpg SKM_C224e15030713040_0002.jpg SKM_C224e15030713040_0003.jpg

SKM_C224e15030713040_0004.jpg SKM_C224e15030713040_0005.jpg SKM_C224e15030713040_0006.jpg

SKM_C224e15030713040_0007.jpg SKM_C224e15030713040_0008.jpg SKM_C224e15030713040_0009.jpg

SKM_C224e15030713040_0010.jpg SKM_C224e15030713040_0011.jpg SKM_C224e15030713040_0012.jpg

Δεκέμβριος 1985 Τεύχος 14

 

SKM_C224e15030714030_0215.jpg SKM_C224e15030714030_0216.jpg SKM_C224e15030714030_0217.jpg

SKM_C224e15030714030_0218.jpg SKM_C224e15030714030_0219.jpg SKM_C224e15030714030_0220.jpg

SKM_C224e15030714030_0221.jpg SKM_C224e15030714030_0222.jpg SKM_C224e15030714030_0223.jpg

SKM_C224e15030714030_0224.jpg SKM_C224e15030714030_0225.jpg SKM_C224e15030714030_0226.jpg

Ιανουάριος 1986 Τεύχος 15

 

SKM_C224e15030712570_0001.jpg SKM_C224e15030712570_0002.jpg SKM_C224e15030712570_0003.jpg

SKM_C224e15030712570_0004.jpg SKM_C224e15030712570_0005.jpg SKM_C224e15030712570_0006.jpg

SKM_C224e15030712570_0007.jpg SKM_C224e15030712570_0008.jpg SKM_C224e15030712570_0009.jpg

SKM_C224e15030712570_0010.jpg SKM_C224e15030712570_0011.jpg SKM_C224e15030712570_0012.jpg

SKM_C224e15030712570_0013.jpg SKM_C224e15030712570_0014.jpg

Φεβρουάριος 1986 Τεύχος 16

 

SKM_C224e15030714030_0203.jpg SKM_C224e15030714030_0204.jpg SKM_C224e15030714030_0205.jpg

SKM_C224e15030714030_0206.jpg SKM_C224e15030714030_0207.jpg SKM_C224e15030714030_0208.jpg

SKM_C224e15030714030_0209.jpg SKM_C224e15030714030_0210.jpg SKM_C224e15030714030_0211.jpg

SKM_C224e15030714030_0212.jpg SKM_C224e15030714030_0213.jpg SKM_C224e15030714030_0214.jpg

Μάρτιος 1986 Τεύχος 17

 

SKM_C224e15030714030_0191.jpg SKM_C224e15030714030_0192.jpg SKM_C224e15030714030_0193.jpg

SKM_C224e15030714030_0194.jpg SKM_C224e15030714030_0195.jpg SKM_C224e15030714030_0196.jpg

SKM_C224e15030714030_0197.jpg SKM_C224e15030714030_0198.jpg SKM_C224e15030714030_0199.jpg

SKM_C224e15030714030_0200.jpg SKM_C224e15030714030_0201.jpg SKM_C224e15030714030_0202.jpg

Απρίλιος 1986 Τεύχος 18

 

SKM_C224e15030713100_0037.jpg SKM_C224e15030713100_0038.jpg SKM_C224e15030713100_0039.jpg

SKM_C224e15030713100_0040.jpg SKM_C224e15030713100_0041.jpg SKM_C224e15030713100_0042.jpg

SKM_C224e15030713100_0043.jpg SKM_C224e15030713100_0044.jpg SKM_C224e15030713100_0045.jpg

SKM_C224e15030713100_0046.jpg SKM_C224e15030713100_0047.jpg SKM_C224e15030713100_0048.jpg

Μάιος Ιούνιος 1986 Τεύχος 19

 

SKM_C224e15030713100_0012.jpg SKM_C224e15030713100_0014.jpg SKM_C224e15030713100_0015.jpg

SKM_C224e15030713100_0016.jpg SKM_C224e15030713100_0017.jpg SKM_C224e15030713100_0018.jpg

SKM_C224e15030713100_0019.jpg SKM_C224e15030713100_0020.jpg SKM_C224e15030713100_0021.jpg

SKM_C224e15030713100_0022.jpg SKM_C224e15030713100_0023.jpg SKM_C224e15030713100_0024.jpg

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1986 Τεύχος 20

 

SKM_C224e15030714030_0149.jpg SKM_C224e15030714030_0150.jpg SKM_C224e15030714030_0151.jpg

SKM_C224e15030714030_0155.jpg SKM_C224e15030714030_0156.jpg SKM_C224e15030714030_0157.jpg

SKM_C224e15030714030_0158.jpg SKM_C224e15030714030_0159.jpg SKM_C224e15030714030_0160.jpg

SKM_C224e15030714030_0161.jpg SKM_C224e15030714030_0162.jpg SKM_C224e15030714030_0163.jpg

SKM_C224e15030714030_0164.jpg SKM_C224e15030714030_0165.jpg SKM_C224e15030714030_0166.jpg

Νοέμβριος 1986 Τεύχος 21

 

SKM_C224e15030712570_0015.jpg SKM_C224e15030712570_0016.jpg SKM_C224e15030712570_0017.jpg

SKM_C224e15030712570_0018.jpg SKM_C224e15030712570_0019.jpg SKM_C224e15030712570_0020.jpg

SKM_C224e15030712570_0021.jpg SKM_C224e15030712570_0022.jpg SKM_C224e15030712570_0023.jpg

SKM_C224e15030712570_0024.jpg SKM_C224e15030714030_0153.jpg SKM_C224e15030714030_0154.jpg

Δεκέμβριος 1986 Τεύχος 22

 

SKM_C224e15030714030_0131.jpg SKM_C224e15030714030_0132.jpg SKM_C224e15030714030_0133.jpg

SKM_C224e15030714030_0134.jpg SKM_C224e15030714030_0135.jpg SKM_C224e15030714030_0136.jpg

SKM_C224e15030714030_0137.jpg SKM_C224e15030714030_0138.jpg SKM_C224e15030714030_0139.jpg

SKM_C224e15030714030_0140.jpg SKM_C224e15030714030_0141.jpg SKM_C224e15030714030_0142.jpg

Ιανουάριος 1987 Τεύχος  23

 

SKM_C224e15030713180_0001.jpg SKM_C224e15030713180_0002.jpg SKM_C224e15030713180_0003.jpg

SKM_C224e15030713180_0004.jpg SKM_C224e15030713180_0005.jpg SKM_C224e15030713180_0006.jpg

SKM_C224e15030713180_0007.jpg SKM_C224e15030713180_0008.jpg SKM_C224e15030713180_0009.jpg

SKM_C224e15030713180_0010.jpg SKM_C224e15030713180_0011.jpg SKM_C224e15030713180_0012.jpg

Φεβρουάριος 1987 Τεύχος 24

 

SKM_C224e15030714030_0093.jpg SKM_C224e15030714030_0094.jpg SKM_C224e15030714030_0095.jpg

SKM_C224e15030714030_0096.jpg SKM_C224e15030714030_0097.jpg SKM_C224e15030714030_0098.jpg

SKM_C224e15030714030_0099.jpg SKM_C224e15030714030_0100.jpg SKM_C224e15030714030_0101.jpg

SKM_C224e15030714030_0102.jpg SKM_C224e15030714030_0103.jpg SKM_C224e15030714030_0104.jpg

SKM_C224e15030714030_0105.jpg SKM_C224e15030714030_0106.jpg

Μάρτιος 1987 Τεύχος 25

 

SKM_C224e15030713180_0037.jpg SKM_C224e15030713180_0038.jpg SKM_C224e15030713180_0039.jpg

SKM_C224e15030713180_0040.jpg SKM_C224e15030713180_0041.jpg SKM_C224e15030713180_0042.jpg

SKM_C224e15030713180_0043.jpg SKM_C224e15030713180_0044.jpg SKM_C224e15030713290_0049.jpg

SKM_C224e15030713290_0050.jpg SKM_C224e15030713290_0051.jpg SKM_C224e15030713290_0052.jpg

Απρίλιος 1987 Τεύχος 26

 

SKM_C224e15030714030_0107.jpg SKM_C224e15030714030_0108.jpg SKM_C224e15030714030_0109.jpg

SKM_C224e15030714030_0110.jpg SKM_C224e15030714030_0111.jpg SKM_C224e15030714030_0112.jpg

SKM_C224e15030714030_0113.jpg SKM_C224e15030714030_0114.jpg SKM_C224e15030714030_0115.jpg

SKM_C224e15030714030_0116.jpg SKM_C224e15030714030_0117.jpg SKM_C224e15030714030_0118.jpg

Μάιος Ιούνιος 1987 Τεύχος 27

 

SKM_C224e15030713100_0001.jpg SKM_C224e15030713100_0002.jpg SKM_C224e15030713100_0003.jpg

SKM_C224e15030713100_0004.jpg SKM_C224e15030713100_0005.jpg SKM_C224e15030713100_0006.jpg

SKM_C224e15030713100_0007.jpg SKM_C224e15030713100_0008.jpg SKM_C224e15030713100_0009.jpg

SKM_C224e15030713100_0010.jpg SKM_C224e15030713100_0011.jpg SKM_C224e15030713100_0012.jpg

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1987 Τεύχος 28

 

SKM_C224e15030713100_0049.jpg SKM_C224e15030713100_0050.jpg SKM_C224e15030713100_0051.jpg

SKM_C224e15030713100_0052.jpg SKM_C224e15030713100_0053.jpg SKM_C224e15030713100_0054.jpg

SKM_C224e15030713100_0055.jpg SKM_C224e15030713100_0056.jpg SKM_C224e15030713100_0057.jpg

SKM_C224e15030713100_0058.jpg SKM_C224e15030713100_0059.jpg SKM_C224e15030713100_0060.jpg

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1987 Τεύχος 29

 

SKM_C224e15030714030_0081.jpg SKM_C224e15030714030_0082.jpg SKM_C224e15030714030_0083.jpg

SKM_C224e15030714030_0084.jpg SKM_C224e15030714030_0085.jpg SKM_C224e15030714030_0086.jpg

SKM_C224e15030714030_0087.jpg SKM_C224e15030714030_0088.jpg SKM_C224e15030714030_0089.jpg

SKM_C224e15030714030_0090.jpg SKM_C224e15030714030_0091.jpg SKM_C224e15030714030_0092.jpg

Φεβρουάριος Μάρτιος 1988 Τεύχος 30

 

SKM_C224e15030714030_0067.jpg SKM_C224e15030714030_0068.jpg SKM_C224e15030714030_0069.jpg

SKM_C224e15030714030_0070.jpg SKM_C224e15030714030_0071.jpg SKM_C224e15030714030_0072.jpg

SKM_C224e15030714030_0073.jpg SKM_C224e15030714030_0074.jpg SKM_C224e15030714030_0075.jpg

SKM_C224e15030714030_0076.jpg SKM_C224e15030714030_0077.jpg SKM_C224e15030714030_0078.jpg

SKM_C224e15030714030_0079.jpg SKM_C224e15030714030_0080.jpg

Μάιος Ιούνιος 1988 Τεύχος 31

 

SKM_C224e15030714030_0055.jpg SKM_C224e15030714030_0056.jpg SKM_C224e15030714030_0057.jpg

SKM_C224e15030714030_0058.jpg SKM_C224e15030714030_0059.jpg SKM_C224e15030714030_0060.jpg

SKM_C224e15030714030_0061.jpg SKM_C224e15030714030_0062.jpg SKM_C224e15030714030_0063.jpg

SKM_C224e15030714030_0064.jpg SKM_C224e15030714030_0065.jpg SKM_C224e15030714030_0066.jpg

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1988 Τεύχος 32

 

SKM_C224e15030714030_0041.jpg SKM_C224e15030714030_0042.jpg SKM_C224e15030714030_0043.jpg

SKM_C224e15030714030_0044.jpg SKM_C224e15030714030_0045.jpg SKM_C224e15030714030_0046.jpg

SKM_C224e15030714030_0047.jpg SKM_C224e15030714030_0048.jpg SKM_C224e15030714030_0049.jpg

SKM_C224e15030714030_0050.jpg SKM_C224e15030714030_0051.jpg SKM_C224e15030714030_0052.jpg

SKM_C224e15030714030_0053.jpg SKM_C224e15030714030_0054.jpg

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1988 Τεύχος 33

 

SKM_C224e15030714030_0025.jpg SKM_C224e15030714030_0026.jpg SKM_C224e15030714030_0027.jpg

SKM_C224e15030714030_0028.jpg SKM_C224e15030714030_0029.jpg SKM_C224e15030714030_0030.jpg

SKM_C224e15030714030_0031.jpg SKM_C224e15030714030_0032.jpg SKM_C224e15030714030_0033.jpg

SKM_C224e15030714030_0034.jpg SKM_C224e15030714030_0035.jpg SKM_C224e15030714030_0036.jpg

SKM_C224e15030714030_0037.jpg SKM_C224e15030714030_0038.jpg SKM_C224e15030714030_0039.jpg

SKM_C224e15030714030_0040.jpg

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1989 Τεύχος 34

 

SKM_C224e15030714030_0013.jpg SKM_C224e15030714030_0014.jpg SKM_C224e15030714030_0015.jpg

SKM_C224e15030714030_0016.jpg SKM_C224e15030714030_0017.jpg SKM_C224e15030714030_0018.jpg

SKM_C224e15030714030_0019.jpg SKM_C224e15030714030_0020.jpg SKM_C224e15030714030_0021.jpg

SKM_C224e15030714030_0022.jpg SKM_C224e15030714030_0023.jpg SKM_C224e15030714030_0024.jpg

Μάρτιος Απρίλιος 1989 Τεύχος 35

 

SKM_C224e15030712570_0025.jpg SKM_C224e15030712570_0026.jpg SKM_C224e15030712570_0027.jpg

SKM_C224e15030712570_0028.jpg SKM_C224e15030712570_0029.jpg SKM_C224e15030712570_0030.jpg

SKM_C224e15030712570_0031.jpg SKM_C224e15030712570_0032.jpg SKM_C224e15030712570_0033.jpg

SKM_C224e15030712570_0034.jpg SKM_C224e15030712570_0035.jpg SKM_C224e15030712570_0036.jpg

 

End Faq

{accordionfaq faqid=accordion}