Εκτύπωση

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας για τη διετία 2014-2016 είναι το εξής:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο
Αβραάμ Θεόδωρος  Πρόεδρος Δ.Σ. 6984388965-6974755694
Αμβροσιάδου Μαρία   Αντιπρόεδρος Δ.Σ 2353031390-6984200542
Κάνου Ζηνοβία  Γραμματέας Δ.Σ. 2353031970-6973531582
Τσιμτσιούδα Ελπίδα Ταμίας Δ.Σ.

2353032001-6976080466

Παπά Παρασκευή Μέλος Δ.Σ. 2353031239-6948790698
Μακρή Αικατερίνη  Μέλος Δ.Σ.  2353032308-6983387204
Σούρας Λεωνίδας  Μέλος Δ.Σ.  6973771599
Κοντονώτα Ελένη Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.  2353031882-6978885063
Μπαντέ Μαρία  Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.  2353032043
Κυραϊλίδου Ειρήνη  Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.  2353032277
Τσιάμης Σωτήριος  Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.  2353032119