Εκτύπωση

Παρουσίαση ανεστραμμένης τάξης.

Μέθοδοι ανεστραμμένης τάξης.

Μεθοδολογία.

Photo_1.jpg Schematic_representation_of_the_methodology_-flipped-classroom.jpg flipped_logo.jpg