Περιοδικό «Τιτιβίσματα»

 Ο σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κολινδρού αποφάσισε το σχολικό έτος 1983-84 να εκδώσει μια Μαθητική Εφημερίδα με τίτλο «Τιτιβίσματα». Η εφημερίδα ήταν δραστηριότητα των μαθητικών κοινοτήτων της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου, στα πλαίσια της πολιτιστικής κίνησης και είχε στόχο να ενημερώνει τους μαθητές αλλά και τους κατοίκους του Κολινδρού για διάφορα θέματα τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος.
 Η εφημερίδα ήταν χειρόγραφη καθώς τα τεχνολογικά μέσα την εποχή εκείνη ήταν ελάχιστα.
 Μέσα από τις σελίδες της μαθητικής αυτής εφημερίδας ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει άρθρα μαθητών, συνεντεύξεις, ειδήσεις, να λύσει σταυρόλεξα, ακροστιχίδες και σπαζοκεφαλιές αλλά και να διαβάσει ποιήματα, ανέκδοτα και αφιερώματα σε Έλληνες πεζογράφους και ποιητές.
 Την ψηφιοποίηση της μαθητικής εφημερίδας έκανε ο Ευριπίδης Θεοδοσίου, μαθητής κι αυτός του σχολείου κατά τα σχολικά έτη της έκδοσής της.

Πατήστε στο Διαβάστε περισσότερα για να δείτε αναλυτικά τα τεύχη. 

 

Δεκέμβριος 1983  Τεύχος 1

 

 • teuxos1.5
 • teuxos1.4
 • teuxos1.3
 • teuxos1.2
 • teuxos1.1

Ιανουάριος 1984 Τεύχος 2

 

 • SKM_C224e15030713390_0029
 • SKM_C224e15030713390_0027
 • SKM_C224e15030713390_0025
 • SKM_C224e15030713390_0023
 • SKM_C224e15030713390_0021

Φεβρουάριος 1984 Τεύχος 3

 

 • SKM_C224e15030713390_0018
 • SKM_C224e15030713390_0017
 • SKM_C224e15030713390_0016
 • SKM_C224e15030713390_0015
 • SKM_C224e15030713390_0013

Μάρτιος 1984 Τεύχος 4

 

 • SKM_C224e15030713390_0012
 • SKM_C224e15030713390_0009
 • SKM_C224e15030713390_0007
 • SKM_C224e15030713390_0005
 • SKM_C224e15030713390_0003
 • SKM_C224e15030713390_0001

Μάρτιος 1984 Τεύχος 5

 

 • SKM_C224e15030714030_0254
 • SKM_C224e15030714030_0252
 • SKM_C224e15030714030_0251
 • SKM_C224e15030714030_0250
 • SKM_C224e15030714030_0249
 • SKM_C224e15030714030_0247

Μάρτιος 1984 Τεύχος 6

 

 • SKM_C224e15030714030_0246
 • SKM_C224e15030714030_0244
 • SKM_C224e15030714030_0243
 • SKM_C224e15030714030_0242
 • SKM_C224e15030714030_0241
 • SKM_C224e15030714030_0239

Ιανουάριος 1985 Τεύχος 7

 

 • SKM_C224e15030714030_0276
 • SKM_C224e15030714030_0275
 • SKM_C224e15030714030_0273
 • SKM_C224e15030714030_0272
 • SKM_C224e15030714030_0271
 • SKM_C224e15030714030_0270
 • SKM_C224e15030714030_0269
 • SKM_C224e15030714030_0268
 • SKM_C224e15030714030_0267

Φεβρουάριος 1985 Τεύχος 8

 

 • SKM_C224e15030714030_0264
 • SKM_C224e15030714030_0263
 • SKM_C224e15030714030_0262
 • SKM_C224e15030714030_0261
 • SKM_C224e15030714030_0260
 • SKM_C224e15030714030_0259
 • SKM_C224e15030714030_0258
 • SKM_C224e15030714030_0257
 • SKM_C224e15030714030_0255
 • SKM_C224e15030714030_0254

Μάρτιος 1984 Τεύχος 9

 

 • SKM_C224e15030712510_0012
 • SKM_C224e15030712510_0010
 • SKM_C224e15030712510_0009
 • SKM_C224e15030712510_0008
 • SKM_C224e15030712510_0007
 • SKM_C224e15030712510_0006
 • SKM_C224e15030712510_0005
 • SKM_C224e15030712510_0004
 • SKM_C224e15030712510_0003
 • SKM_C224e15030712510_0001

Απρίλιος 1985 Τεύχος 10

 

 • SKM_C224e15030713100_0036
 • SKM_C224e15030713100_0034
 • SKM_C224e15030713100_0033
 • SKM_C224e15030713100_0032
 • SKM_C224e15030713100_0031
 • SKM_C224e15030713100_0030
 • SKM_C224e15030713100_0029
 • SKM_C224e15030713100_0028
 • SKM_C224e15030713100_0027
 • SKM_C224e15030713100_0025

Μάιος Ιούνιος 1985 Τεύχος 11

 

 • SKM_C224e15030712570_0048
 • SKM_C224e15030712570_0046
 • SKM_C224e15030712570_0045
 • SKM_C224e15030712570_0044
 • SKM_C224e15030712570_0043
 • SKM_C224e15030712570_0042
 • SKM_C224e15030712570_0041
 • SKM_C224e15030712570_0040
 • SKM_C224e15030712570_0039
 • SKM_C224e15030712570_0037

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1985 Τεύχος 12

 

 • SKM_C224e15030713180_0036
 • SKM_C224e15030713180_0035
 • SKM_C224e15030713180_0034
 • SKM_C224e15030713180_0033
 • SKM_C224e15030713180_0032
 • SKM_C224e15030713180_0031
 • SKM_C224e15030713180_0030
 • SKM_C224e15030713180_0029
 • SKM_C224e15030713180_0028
 • SKM_C224e15030713180_0027
 • SKM_C224e15030713180_0025

Νοέμβριος 1985 Τεύχος 13

 

 • SKM_C224e15030713040_0012
 • SKM_C224e15030713040_0011
 • SKM_C224e15030713040_0010
 • SKM_C224e15030713040_0009
 • SKM_C224e15030713040_0008
 • SKM_C224e15030713040_0007
 • SKM_C224e15030713040_0006
 • SKM_C224e15030713040_0005
 • SKM_C224e15030713040_0004
 • SKM_C224e15030713040_0003
 • SKM_C224e15030713040_0002
 • SKM_C224e15030713040_0001

Δεκέμβριος 1985 Τεύχος 14

 

 • SKM_C224e15030714030_0226
 • SKM_C224e15030714030_0225
 • SKM_C224e15030714030_0224
 • SKM_C224e15030714030_0223
 • SKM_C224e15030714030_0222
 • SKM_C224e15030714030_0221
 • SKM_C224e15030714030_0220
 • SKM_C224e15030714030_0219
 • SKM_C224e15030714030_0218
 • SKM_C224e15030714030_0217
 • SKM_C224e15030714030_0216
 • SKM_C224e15030714030_0215

Ιανουάριος 1986 Τεύχος 15

 

 • SKM_C224e15030712570_0014
 • SKM_C224e15030712570_0013
 • SKM_C224e15030712570_0012
 • SKM_C224e15030712570_0011
 • SKM_C224e15030712570_0010
 • SKM_C224e15030712570_0009
 • SKM_C224e15030712570_0008
 • SKM_C224e15030712570_0007
 • SKM_C224e15030712570_0006
 • SKM_C224e15030712570_0005
 • SKM_C224e15030712570_0004
 • SKM_C224e15030712570_0003
 • SKM_C224e15030712570_0002
 • SKM_C224e15030712570_0001

Φεβρουάριος 1986 Τεύχος 16

 

 • SKM_C224e15030714030_0214
 • SKM_C224e15030714030_0213
 • SKM_C224e15030714030_0212
 • SKM_C224e15030714030_0211
 • SKM_C224e15030714030_0210
 • SKM_C224e15030714030_0209
 • SKM_C224e15030714030_0208
 • SKM_C224e15030714030_0207
 • SKM_C224e15030714030_0206
 • SKM_C224e15030714030_0205
 • SKM_C224e15030714030_0204
 • SKM_C224e15030714030_0203

Μάρτιος 1986 Τεύχος 17

 

 • SKM_C224e15030714030_0202
 • SKM_C224e15030714030_0201
 • SKM_C224e15030714030_0200
 • SKM_C224e15030714030_0199
 • SKM_C224e15030714030_0198
 • SKM_C224e15030714030_0197
 • SKM_C224e15030714030_0196
 • SKM_C224e15030714030_0195
 • SKM_C224e15030714030_0194
 • SKM_C224e15030714030_0193
 • SKM_C224e15030714030_0192
 • SKM_C224e15030714030_0191

Απρίλιος 1986 Τεύχος 18

 

 • SKM_C224e15030713100_0048
 • SKM_C224e15030713100_0047
 • SKM_C224e15030713100_0046
 • SKM_C224e15030713100_0045
 • SKM_C224e15030713100_0044
 • SKM_C224e15030713100_0043
 • SKM_C224e15030713100_0042
 • SKM_C224e15030713100_0041
 • SKM_C224e15030713100_0040
 • SKM_C224e15030713100_0039
 • SKM_C224e15030713100_0038
 • SKM_C224e15030713100_0037

Μάιος Ιούνιος 1986 Τεύχος 19

 

 • SKM_C224e15030713100_0024
 • SKM_C224e15030713100_0023
 • SKM_C224e15030713100_0022
 • SKM_C224e15030713100_0021
 • SKM_C224e15030713100_0020
 • SKM_C224e15030713100_0019
 • SKM_C224e15030713100_0018
 • SKM_C224e15030713100_0017
 • SKM_C224e15030713100_0016
 • SKM_C224e15030713100_0015
 • SKM_C224e15030713100_0014
 • SKM_C224e15030713100_0012

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1986 Τεύχος 20

 

 • SKM_C224e15030714030_0166
 • SKM_C224e15030714030_0165
 • SKM_C224e15030714030_0164
 • SKM_C224e15030714030_0163
 • SKM_C224e15030714030_0162
 • SKM_C224e15030714030_0161
 • SKM_C224e15030714030_0160
 • SKM_C224e15030714030_0159
 • SKM_C224e15030714030_0158
 • SKM_C224e15030714030_0157
 • SKM_C224e15030714030_0156
 • SKM_C224e15030714030_0155
 • SKM_C224e15030714030_0151
 • SKM_C224e15030714030_0150
 • SKM_C224e15030714030_0149

Νοέμβριος 1986 Τεύχος 21

 

 • SKM_C224e15030714030_0154
 • SKM_C224e15030714030_0153
 • SKM_C224e15030712570_0024
 • SKM_C224e15030712570_0023
 • SKM_C224e15030712570_0022
 • SKM_C224e15030712570_0021
 • SKM_C224e15030712570_0020
 • SKM_C224e15030712570_0019
 • SKM_C224e15030712570_0018
 • SKM_C224e15030712570_0017
 • SKM_C224e15030712570_0016
 • SKM_C224e15030712570_0015

Δεκέμβριος 1986 Τεύχος 22

 

 • SKM_C224e15030714030_0142
 • SKM_C224e15030714030_0141
 • SKM_C224e15030714030_0140
 • SKM_C224e15030714030_0139
 • SKM_C224e15030714030_0138
 • SKM_C224e15030714030_0137
 • SKM_C224e15030714030_0136
 • SKM_C224e15030714030_0135
 • SKM_C224e15030714030_0134
 • SKM_C224e15030714030_0133
 • SKM_C224e15030714030_0132
 • SKM_C224e15030714030_0131

Ιανουάριος 1987 Τεύχος  23

 

 • SKM_C224e15030713180_0012
 • SKM_C224e15030713180_0011
 • SKM_C224e15030713180_0010
 • SKM_C224e15030713180_0009
 • SKM_C224e15030713180_0008
 • SKM_C224e15030713180_0007
 • SKM_C224e15030713180_0006
 • SKM_C224e15030713180_0005
 • SKM_C224e15030713180_0004
 • SKM_C224e15030713180_0003
 • SKM_C224e15030713180_0002
 • SKM_C224e15030713180_0001

Φεβρουάριος 1987 Τεύχος 24

 

 • SKM_C224e15030714030_0106
 • SKM_C224e15030714030_0105
 • SKM_C224e15030714030_0104
 • SKM_C224e15030714030_0103
 • SKM_C224e15030714030_0102
 • SKM_C224e15030714030_0101
 • SKM_C224e15030714030_0100
 • SKM_C224e15030714030_0099
 • SKM_C224e15030714030_0098
 • SKM_C224e15030714030_0097
 • SKM_C224e15030714030_0096
 • SKM_C224e15030714030_0095
 • SKM_C224e15030714030_0094
 • SKM_C224e15030714030_0093

Μάρτιος 1987 Τεύχος 25

 

 • SKM_C224e15030713290_0052
 • SKM_C224e15030713290_0051
 • SKM_C224e15030713290_0050
 • SKM_C224e15030713290_0049
 • SKM_C224e15030713180_0044
 • SKM_C224e15030713180_0043
 • SKM_C224e15030713180_0042
 • SKM_C224e15030713180_0041
 • SKM_C224e15030713180_0040
 • SKM_C224e15030713180_0039
 • SKM_C224e15030713180_0038
 • SKM_C224e15030713180_0037

Απρίλιος 1987 Τεύχος 26

 

 • SKM_C224e15030714030_0118
 • SKM_C224e15030714030_0117
 • SKM_C224e15030714030_0116
 • SKM_C224e15030714030_0115
 • SKM_C224e15030714030_0114
 • SKM_C224e15030714030_0113
 • SKM_C224e15030714030_0112
 • SKM_C224e15030714030_0111
 • SKM_C224e15030714030_0110
 • SKM_C224e15030714030_0109
 • SKM_C224e15030714030_0108
 • SKM_C224e15030714030_0107

Μάιος Ιούνιος 1987 Τεύχος 27

 

 • SKM_C224e15030713100_0012
 • SKM_C224e15030713100_0011
 • SKM_C224e15030713100_0010
 • SKM_C224e15030713100_0009
 • SKM_C224e15030713100_0008
 • SKM_C224e15030713100_0007
 • SKM_C224e15030713100_0006
 • SKM_C224e15030713100_0005
 • SKM_C224e15030713100_0004
 • SKM_C224e15030713100_0003
 • SKM_C224e15030713100_0002
 • SKM_C224e15030713100_0001

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1987 Τεύχος 28

 

 • SKM_C224e15030713100_0060
 • SKM_C224e15030713100_0059
 • SKM_C224e15030713100_0058
 • SKM_C224e15030713100_0057
 • SKM_C224e15030713100_0056
 • SKM_C224e15030713100_0055
 • SKM_C224e15030713100_0054
 • SKM_C224e15030713100_0053
 • SKM_C224e15030713100_0052
 • SKM_C224e15030713100_0051
 • SKM_C224e15030713100_0050
 • SKM_C224e15030713100_0049

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1987 Τεύχος 29

 

 • SKM_C224e15030714030_0092
 • SKM_C224e15030714030_0091
 • SKM_C224e15030714030_0090
 • SKM_C224e15030714030_0089
 • SKM_C224e15030714030_0088
 • SKM_C224e15030714030_0087
 • SKM_C224e15030714030_0086
 • SKM_C224e15030714030_0085
 • SKM_C224e15030714030_0084
 • SKM_C224e15030714030_0083
 • SKM_C224e15030714030_0082
 • SKM_C224e15030714030_0081

Φεβρουάριος Μάρτιος 1988 Τεύχος 30

 

 • SKM_C224e15030714030_0080
 • SKM_C224e15030714030_0079
 • SKM_C224e15030714030_0078
 • SKM_C224e15030714030_0077
 • SKM_C224e15030714030_0076
 • SKM_C224e15030714030_0075
 • SKM_C224e15030714030_0074
 • SKM_C224e15030714030_0073
 • SKM_C224e15030714030_0072
 • SKM_C224e15030714030_0071
 • SKM_C224e15030714030_0070
 • SKM_C224e15030714030_0069
 • SKM_C224e15030714030_0068
 • SKM_C224e15030714030_0067

Μάιος Ιούνιος 1988 Τεύχος 31

 

 • SKM_C224e15030714030_0066
 • SKM_C224e15030714030_0065
 • SKM_C224e15030714030_0064
 • SKM_C224e15030714030_0063
 • SKM_C224e15030714030_0062
 • SKM_C224e15030714030_0061
 • SKM_C224e15030714030_0060
 • SKM_C224e15030714030_0059
 • SKM_C224e15030714030_0058
 • SKM_C224e15030714030_0057
 • SKM_C224e15030714030_0056
 • SKM_C224e15030714030_0055

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 1988 Τεύχος 32

 

 • SKM_C224e15030714030_0054
 • SKM_C224e15030714030_0053
 • SKM_C224e15030714030_0052
 • SKM_C224e15030714030_0051
 • SKM_C224e15030714030_0050
 • SKM_C224e15030714030_0049
 • SKM_C224e15030714030_0048
 • SKM_C224e15030714030_0047
 • SKM_C224e15030714030_0046
 • SKM_C224e15030714030_0045
 • SKM_C224e15030714030_0044
 • SKM_C224e15030714030_0043
 • SKM_C224e15030714030_0042
 • SKM_C224e15030714030_0041

Νοέμβριος Δεκέμβριος 1988 Τεύχος 33

 

 • SKM_C224e15030714030_0040
 • SKM_C224e15030714030_0039
 • SKM_C224e15030714030_0038
 • SKM_C224e15030714030_0037
 • SKM_C224e15030714030_0036
 • SKM_C224e15030714030_0035
 • SKM_C224e15030714030_0034
 • SKM_C224e15030714030_0033
 • SKM_C224e15030714030_0032
 • SKM_C224e15030714030_0031
 • SKM_C224e15030714030_0030
 • SKM_C224e15030714030_0029
 • SKM_C224e15030714030_0028
 • SKM_C224e15030714030_0027
 • SKM_C224e15030714030_0026
 • SKM_C224e15030714030_0025

Ιανουάριος Φεβρουάριος 1989 Τεύχος 34

 

 • SKM_C224e15030714030_0024
 • SKM_C224e15030714030_0023
 • SKM_C224e15030714030_0022
 • SKM_C224e15030714030_0021
 • SKM_C224e15030714030_0020
 • SKM_C224e15030714030_0019
 • SKM_C224e15030714030_0018
 • SKM_C224e15030714030_0017
 • SKM_C224e15030714030_0016
 • SKM_C224e15030714030_0015
 • SKM_C224e15030714030_0014
 • SKM_C224e15030714030_0013

Μάρτιος Απρίλιος 1989 Τεύχος 35

 

 • SKM_C224e15030712570_0036
 • SKM_C224e15030712570_0035
 • SKM_C224e15030712570_0034
 • SKM_C224e15030712570_0033
 • SKM_C224e15030712570_0032
 • SKM_C224e15030712570_0031
 • SKM_C224e15030712570_0030
 • SKM_C224e15030712570_0029
 • SKM_C224e15030712570_0028
 • SKM_C224e15030712570_0027
 • SKM_C224e15030712570_0026
 • SKM_C224e15030712570_0025

 

End Faq

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 73
Χθες58
Τη βδομάδα 402
Προηγούμενη βδομάδα 192
Το μήνα 842
Προηγούμενο μήνα 1983
Σύνολο 54081
Σύνολο Χρηστών34
Χρήστες 0
Επισκέπτες 34

Σύνδεση